Christiansmindepokalen

I efteråret 1970 skænkede restauratørerne Frede Bilsted og Jens Peter Lund, Hotel Christiansminde, Svendborg Firma Sport en pokal, som tak for lån af en motionscykel. Pokalen, der er udsat som en evigt vandrende lederpokal - overrækkes hvert år på generalforsamlingen.

Pokalen har fået navnet CHRISTIANSMINDEPOKALEN.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt klubledere og andre, som har gjort sig fortjent hertil, kan komme i betragtning.

Klubberne under SFS har indstillingsret, men beslutningen tages af SFS's bestyrelse der frit kan vælge mellem de indstillede og ikke indstillede. Længere nede på siden findes fortegnelse over de medlemmer der tidligere har fået tildelt pokalen.

Eventuelle indstillinger til CHRISTIANSMINDEPOKALEN tilsendes Svendborg Firma Sports bestyrelse, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

Indstillingen skal være ledsaget af en kort beskrivelse af personen og hvorfor klubben netop har valgt vedkommende.

 

Pokalen har tidligere været tildelt:

1971 Hans Otto Christiansen, Svendborg Vinkompagni

1972 Ejgon Berthelsen, SFSs bestyrelse.

1973 Dennis Beckmann, Voco.

1974 Vagn Rasmussen, Posten.

1975 Finn Granby, Tolderne.

1976 Erik Olsen, Svendborg Sparekasse.

1977 Frantz Christensen, Svendborg Posten.

1978 Steen Ove Hougård, Sydbank.

1979 Marius Olsen, Sydbank.

1980 Hans Antonsen, SFSs ordensudvalg.

1981 Hjarne Ditlevsen, SFSs Haludvalg.

1982 Gudrun Christensen, Svendborg Sygehus.

1983 Jørgen Nielsen, Svendborg Sparekasse.

1984 Kurt Bech, Svendborg Sygehus.

1985 Henry Hauschild Jensen, SFSs formand.

1986 Merete Nielsen, Nordisk Kelloggs.

1987 Bjarne Egeberg, SFSs Fodboldudvalg.

1988 Jette Viborg Sørensen, SFSs Motionsudvalg.

1989 Helge Nielsen, SFSs Håndboldudvalg.

1990 Henning Rasmussen, SFSs Støtteforening.

1991 Erik Lumbye, Lærerne.

1992 Søren Jensen, Formand f. SFSs Skydeudvalg.

1993 Lisbeth Sølverblad, Svendborg Sygehus.

1994 Finn Ryborg, Told- og Skat Fritid.

1995 Susanne Larsen, SFS's fodboldudvalg.

1996 Leif Poulsen, Corner Club.

1997 Linda Foli, Told- og Skat Fritid

1998 Bente Dyhr, SFSs Fodboldudvalg

1999 Jens Pedersen, dommerfordeler fodbold

2000 Anders Theisen, Revisor for SFS

2001 Ann-Dorthe Thomsen, SKS

2002 Lisbeth Schmidt, SFS's badmintonudvalg

2003 Anja Brandt, Corner Club

2004 Svend-Erik Christensen, SFS's fodboldudvalg

2005 Birgit Hoffmann, SFS's livsstilsklub

2006 Anders Larsen, Svendborg Sygehus / SFS's håndboldudvalg

2007 Torben Aagaard, Revisor for SFS

2008 Halinspektør Leif Johansen, Tåsingehallen

2009 Margit Christensen, Formand Håndboldudvalget

2010 Brian Pehrson, SSP Technology A/S

2011 Susanne Christensen, bestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem

2012 Ann Karina Pedersen, formand for bowlingudvalget