Skydning

SKYDNING

Vi tilbyder træning i riffel- og pistolskydning. Skydningen finder sted i Taasinge hallens skydelokaler i kælderen, torsdag i ulige uger, i tiden kl. 19.00 - 21.00.

Medlemskort koster 50,00 kr. pr. person  pr. år.

Så betales der for leje af skydebane 240,- kr. pr. person pr. år.


Deltagelsen er ekskl. patroner og skiver, som betale særskilt efter eget forbrug til skydeudvalget. 

Intro:
Alle der gerne vil prøve at skyde, kan møde op på en træningsaften for at få intro i aktiviteterne riffel el. pistol.
Våben kan lånes af skydeafdelingen. Instruktøren vil orientere om skydning og sikkerhedsbestemmelser. Introskydningen er gratis.

Peer Ellehauge Modal
Skyde Formand

Sted

Taasingehallen
Eskærvej 65
5700 Svendborg

Fakta

Der skydes torsdage i ulige uger, i tiden kl 19.00 - 21.00.

Skydning

Husk at hver deltager skal have et medlemskort for året.


Gælder for hele 2024


Gælder for hele 2024