Skydning

SKYDNING

Vi tilbyder træning i riffel- og pistolskydning. Skydningen finder sted i Taasinge hallens skydelokaler i kælderen, torsdag i ulige uger, i tiden kl. 19.00 - 21.00. Foruden medlemskort som koster 50,00 kr. pr. person, betales leje af skydebane 120,00 kr. pr. person pr. halvsæson.


Deltagelse er ekskl. patroner og skiver, som betale særskilt efter eget forbrug til skydeudvalget. Betaling for baneleje mv. er netto kontant fra regningens modtagelse.

Intro:
Alle der gerne vil prøve at skyde, kan møde op på en træningsaften for at få intro i aktiviteterne riffel el. pistol.
Våben kan lånes af skydeafdelingen. Instruktøren vil orientere om skydning og sikkerhedsbestemmelser. Introskydningen er gratis.

Peer Ellehauge Modal
Skyde Formand

Sted

Taasingehallen
Eskærvej 65
5700 Svendborg

Fakta

Der skydes torsdage i ulige uger, i tiden kl 19.00 - 21.00.

Skydning

Husk at hver deltager skal have et medlemskort for året.