GENERALFORSAMLING 2024

Så er det atter tid til generalforsamling – det ville glæde bestyrelsen, at se nogle af vores mange medlemmer, til en gang at drikke og hyggeligt samvær.

 Regnskabet kan fremsendes inden generalforsamlingen. Skriv en besked til os.

Generalforsamlingen afholdes den 23/4-2024 kl. 19:00 i Tåsinge Hallen.

DAGSORDEN

 

 1. Optælling af stemmeberettigede.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af startkontingent for kommende år.
 7. Godkendelse af næste års budget.
 8. Valg i henhold til lovene.
 9. Medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

        Formand Susanne Larsen

        Bestyrelsesmedlem Bjarne Egeberg

        Bestyrelsesmedlem Jane S. Hansen

 1. Medlemmer til halbestyrelsen for 2 år

        Bjarne Egeberg

        Suppleant til halbestyrelsen

        Käthe Gregersen

 1. Revisor for 2 år

        Anders Theisen

        Revisorsuppleant

        John Vedstesen

 1. Eventuelt.

 

 

 

Med venlig hilsen

SVENDBORG FIRMA SPORT

 

Formand

Susanne Larsen

Indendørs fodbold

Ladywalk Svendborg

Kære Ladywalk deltager

Tusind tak fordi du valgte at deltage i Ladywalk 2023, og dermed er med til at støtte forskning i kvindesygdomme.

Igen i år var der Ladywalk vejr, hvor der de fleste steder i landet var sol og tørvejr. Det var en fest at se alle jer glade kvinder både på pladsen og ude på ruterne.

Vi glæder os til at se dig til Ladywalk den 27. maj 2024, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi glæder os til at se dig i Svendborg mandag den 27. maj 2024

https://ladywalk.dk/startsteder/svendborg/