Svendborg Firma Sport 

GENERALFORSAMLING 2023 

Torsdag den 27. april kl.19.00 i Tåsingehallens Cafeteria: 

DAGSORDEN 

 1. Optælling af stemmeberettigede.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af startkontingent for kommende år.
 7. Godkendelse af næste års budget.
 8. Valg i henhold til lovene.
 9. Medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

        Næstformand Peer Modal

        Bestyrelsesmedlem Jane S. Hansen

 1. Medlemmer til halbestyrelsen for 2 år

        Peer Modal

        Svend-Erik Christensen

        Suppleant til halbestyrelsen

        Käthe Gregersen

 1. Revisor for 2 år

        Steen Ove Hougaard

        Revisorsuppleant

        John Vedstesen

 1. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

SVENDBORG FIRMA SPORT

Formand

Susanne Larsen